Kunsttrans Bratislava, s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava

Tel.: +421-2-436 354 04
Fax: +421-2-436 354 05
E-mail: kunsttrans@kunsttrans.sk

Kontakt

Preprava a balenie výtvarných diel

Spoločnosť KUNSTTRANS

bola založená v roku 1974 ako prvá rakúska špedícia zaoberajúca sa prepravou výtvarných diel, čím nadviazala na existenciu renomovanej viedenskej špedície Bäumf. Táto vznikla v 1862 a už v tejto dobe uskutočňovala prepravu ďaleko za hranice starej rakúsko-uhorskej monarchie. Historické kultúrne väzby v strednej a východnej Európe viedli postupne k založeniu samostatných národných spoločností Kunsttrans. Priama prezentácia firmy na území Československa začala v roku 1991 a trvá dodnes.