Kontakt

Kunsttrans Bratislava, s.r.o.

Bojnická 10
831 04 Bratislava

Tel.: +421-2-436 354 04
Fax: +421-2-436 354 05
E-mail: kunsttrans@kunsttrans.sk


Zbignev Kovačovský
Riaditeľ spoločnosti
Mobil: +421-904-888 466

Peter Nechala
Koordinátor výstav a transportov
Mobil: +421-910-184 848

Zuzana Krišková
Koordinátor výstav a transportov
Tel: +421-2-43635404

 

Banka: Tatra Banka a.s.
Číslo účtu: 2922814229/1100
IBAN EUR: SK 04 1100 0000 0029 2281 4229
IČO: 35886471
DIČ: SK2021823265