Aktuality

14.05.2010
Slovenské národné múzeum - výstava ARS LITURGICA (ukončená)
24.10.2009
Klimt, Schiele and Viennese Art at the turn of the century, Masterpieces from Wien Museum, Osaka / Japan
24.09.2009
The British Museum, "MOCTEZUMA", London / Great Britian
15.06.2009
The exhibition CREATER
12.06.2009
Kálvin kontra katolicizmus, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak / Maďarsko
16.05.2009
Napoleon - Feldherr, Kaiser und Genie, Schloss Schallaburg / Austria
16.05.2009
Imperium Konflikt Mythos, Lippisches Landesmuseum Detmold / Germany
02.05.2009
Ferdinando I de' Medici, Maiestate Tantum, Firenze / Italy
31.03.2009
Court Pomp and Royal Ceremony, Palace of Versailles / France
04.03.2009
DAS ZEITALTER REMBRANDTS, Albertina / Austria
26.01.2009
Art Exhibition: Gustav Klimt in Korea 2009
19.01.2009
Výstava Núbia v časoch faraónov Tribečské múzeum,Topoľčany
12.12.2008
SNG BRATISLAVA - Výstava Eva Kmentová
10.12.2008
NATIONAL BUILDING MUSEUM NW Washington Detour: Architecture and Design Norway
08.12.2008
Múzeum Ferenca Móra v Szegede/Maďarsko Výstava Poklady východného Slovenska