Služby špecializovanej
prepravy výtvarných diel

Špecializovaná vnútroštátna a medzinárodná preprava

 • DOPRAVA zahŕňa prepravu po celom svete vozidlom, lietadlom, loďou alebo vlakom.
 • Skupina Kunsttrans vlastní flotilu moderných nákladných automobilov určených na prepravu výtvarných diel.
 • Naše špeciálne konštruované nákladné automobily sú vybavené klimatizáciou, reguláciou vlhkosti, vzduchovým odpružením, hydraulickými plošinami, imobilizérmi, alarmom, mobilnými telefónmi GSM, dvojitou kabínou umožňujúcou prítomnosť kuriéra počas transportu a sú riadené skúsenými vodičmi.
 • Pre mimoriadne cenné zásielky zaisťujeme bezpečnostné doprevádzanie a pri viacdenných prepravách parkovanie áut v strážených areáloch.
 • Pri leteckej doprave poskytujeme dohľad nad paletizáciou a depaletizáciou, nakládkou a vykládkou, uložením zásielky do trezoru či bezpečnostného skladu, a to všetko aj na tranzitnom letisku.
 • Ako pri cestnej, tak pri leteckej preprave je zásielka našich zákazníkov pod stálou kontrolou.

Prepravné obaly, balenie a manipulácia

 • Na základe osobnej obhliadky a konzultácie so zákazníkom odporučíme vhodný druh obalu a spôsob balenia.
 • Podľa presných rozmerov výtvarných diel a požiadaviek zákazníka VYROBÍME alebo ZAPOŽIČIAME potrebný prepravný obal.
 • V závislosti na charaktere diela a spôsobe prepravy ponúkame balenie do obrazových, objektových a zasúvacích debien v štandardnom alebo klimaticky stabilnom vyhotovení, rovnako ako balenie do kartónových obalov a mäkkých baliacich materiálov.
 • Pre prepravu mimoriadne citlivých výtvarných diel sú naše debny vybavené absorbčným materiálom (Art-Sorb) a podľa požiadaviek zákazníka sú diela balené do špeciálnych baliacich materiálov.
 • Spracujeme pre Vás prehľadné zoznamy exponátov a prepravných obalov, ktoré našim zákazníkom uľahčia prácu pri inštalácii a deinštalácii výstavy.
 • Naši baliči sú kvalifikovaní a zaškolení odborníci.
 • Pri vývoji a inovácii obalových techník spolupracujeme s ďalšími poprednými firmami v odbore, rovnako ako s reštaurátormi a kurátormi európskych múzeí.
 • Zaisťujeme jednoduché balenie alebo balenie do štandardných muzeálnych debien.
 • Jednoduchým balením myslíme balenie do melinex fólie, streč fólie, bublinkovej fólie alebo kartónu.

 

Balením do štandardných muzeálnych debien rozumieme balenie do niekoľkých druhov debien:

 • debny pre maľby
 • debny pre sochy
 • debny so slotami pre zarámované kresby
 • debny pre objekty

Dodávame aj špeciálne debny na leteckú prepravu zvierat podľa štandardov IATA :

 • debny pre prepravu živých domácich a divokých zvierat

Colné prejednanie

 • Poskytujeme vývozné a dovozné colné prejednanie a všetky jeho formy.
 • Vybavujeme colné formality aj zahraničí.
 • Sme nápomocní pri vybavovaní exportných licencií vydávaných Ministerstvom kultúry.

Služby pre kuriérov

 • Kuriér zastupuje zapožičiavateľa, doprevádza zásielky počas prepravy a je plne splnomocnený zasiahnuť, aby ochránil zasielku počas prepravy až po oficiálne prevzatie diel vypožičiavateľom.
 • Pre kuriérov poverených sprevádzaním zásielky zaisťujeme dopravné ceniny (letenky, cestovné lístky), rezervácie hotelov v tuzemsku i v zahraničí, vyplácanie diét, odvoz na letisko s leteckými zásielkami, VIP servis na letisku.

Poistenie výtvarných diel

 • Zabezpečujeme poistenie výtvarných diel "z klinca na kliniec" , tzn. na dobu prepravy, skladovania a trvania výstavy a to po celom svete. Samozrejmosťou je logistické poradenstvo a manažment výstav.
 • Poskytujeme poradenstvo pri administrácii výstav a zápožičiek vrátane softvérového poradenstva a databázových produktov.
 • Zabezpečujeme realizáciu putovných výstav v tuzemsku a zahraničí.
 • Pripravujeme rozpočty výstavných projektov.
 • Zhotovujeme digitálne záznamy výtvarných diel a zbierkových predmetov.
 • Spolupracujeme so špedičnými agentmi po celom svete.