Kontakt

Zbignev Kovačovský
Riaditeľ spoločnosti

Mobil: +421-904-888 466


Ing. Zuzana Tarabášová
Koordinátor výstav a transportov

Mobil: +421-910-184 848


Kunsttrans Bratislava, s.r.o.
Galvaniho 10
Bratislava 821 04

Tel.:
+421-2-436 354 04
Fax: +421-2-436 354 05

e-mail: kunsttrans@kunsttrans.sk
Banka: Tatra Banka a.s.
číslo účtu: 2922814229/1100 
IBAN EUR: SK 04 1100 0000 0029 2281 4229
IČO:35886471
DIČ: SK2021823265


Skutočne viete ake zručnosti sú potrebné pri transporte výtvarných diel a výstav?

Ste kurátor múzea? Organizátor výstavy? Ste zberateľ alebo umelec?

Všetci hore uvedení, sú v rôznych smeroch súčasťou prepravy výtvarných diel. Či už ste klient, vypožičiavateľ alebo zapožičiavateľ, ak sa rozhodnete pre realizáciu projektu spojeného s transportom výtvarných diel ste vystavený technickým problémom a naliehavým situáciam v ktorých by sme vám mohli byť nápomocní. Naša rada a pomoc sa Vám zíde.
 
  Kunsttrans Bratislava, s.r.o., Galvaniho 10, PSČ: 821 04, Bratislava, Slovensko, Tel.: +421 2 436 354 04, Fax: +421 2 436 354 05, e-mail: kunsttrans@kunsttrans.sk